Voorwaarden en copyright VodiService

Kopijrechten VodiService website 2022

De inhoud van vodiservice.nl, de website van VodiService en de VodiService ap mag je natuurlijk gratis bekijken, zo vaak als je wilt. Als je tekst of beeld, zoals foto’s, cartoons en kunst, van deze site wilt overnemen dan verwachten we dat je de copyrights die op al deze werken rusten, respecteert, evenals de originele copyrights van de diverse medewerkers en auteurs, als wel de copyrights, portretrechten én beeldrechten op alle foto’s en ander beeldmateriaal.

Linken naar artikelen

Vind je een artikel op vodiservice.nl interessant? Dan kun je daar op je eigen site de eerste twee alinea’s, zonder foto, van overnemen. Daaronder plaats je de hyperlink [url] die direct naar het volledige artikel verwijst op vodiservice.nl.

Schending van het auteursrecht van vodiservice.nl, de originele copyrights van de diverse medewerkers en auteurs en de copyrights als ook het portretrecht op al het beeldmateriaal wordt opgespoord en juridisch vervolgd.

Voorwaarden en bepalingen

  • Auteursrecht

Alle auteursrechten en databankrechten die betrekking hebben op de inhoud van de website www.vodiservice.nl worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij VodiService dan wel bij de eigenaar en desbetreffende auteurs, fotografen, kunstenaars, ontwerpers en andere medewerkers. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, moet je altijd vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de eigenaar van vodiservice.nl via info@vodiservice.nl.

  • Beeldrecht, auteursrecht, copyrights en andere rechten

Op al het werk van auteurs, fotografen, kunstenaars, ontwerpers en andere medewerkers gepubliceerd op vodiservice.nl rusten copyrights, beeldrechten, portretrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn.

  • Hyperlink [url]

Als je een hyperlink [url] wilt opnemen naar de website vodiservice.nl in het algemeen of een specifiek artikel, foto of ander beeld, zijn wij daar een voorstander van. Uiteraard geef je hiermee aan in te stemmen met de voorwaarden zoals deze hier benoemd zijn.

Wij gaan er van uit dat het doorlinken naar vodiservice.nl niet structureel gebeurt en dat daarmee  een regelmatige nieuwsvoorziening gecreëerd wordt. Voor dit gebruik is toestemming nodig van de eigenaar van vodiservice.nl. Neem daarover graag contact op via de mail, info@vodiservice.nl

De eigenaar van VodiService behoudt zich het recht voor om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van hyperlinks [url’s] en/of (her)gebruik, wanneer deze als nadelig ervaren kunnen worden voor de normale uitvoering of  het goede imago van vodiservice.nl, dan wel  mbt de eigenaren van de copyrights en portretrechten van de diverse werken die op vodiservice.nl gepubliceerd zijn.

  • Link naar artikelen

Vind je een artikel op vodiservice.nl interessant? Dan kun je daar op je eigen site de eerste twee alinea’s, zonder foto, van overnemen. Daaronder plaats je dan de hyperlink [url] die direct naar het volledige artikel verwijst op vodiservice.nl.

  • Deeplinking

Het zogenaamde deeplinken naar afzonderlijke onderdelen van een item, zoals teksten, illustraties en foto’s, is uitdrukkelijk niet toegestaan! Dit genereert dataverkeer op kosten van vodiservice.nl en wordt beschouwd als bandbreedte diefstal.

  • Accepteren gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van vodiservice.nl. Eenvoudig door het gebruiken van de website vodiservice.nl accepteer je deze gebruiksvoorwaarden.

Handhaving

Indien blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de auteursrechten, copyrights, beeldrechten en of portretrechten die rusten op de informatie gepubliceerd op de website VodiService, dan zullen alle kosten die daarmee gemoeid zijn, evenals de kosten gemaakt ten behoeve van de benodigde juridische stappen, verhaald worden op de partij die aantoonbaar misbruik maakt.

Vragen of onduidelijkheden omtrent het gebruik van content op onze site?
Neem contact met ons op, dan zorgen we er samen voor dat we de goede dingen doen.