Voeding en Covid-19

Met alle maatregelen die er zijn genomen proberen we de besmetting van het virus te voorkomen. Wat kun je in deze fase doen met je voeding?

Als je eenmaal ziek bent geworden door het Covid -19 virus en je moet herstellen is volwaardige voeding van belang zeker als je in het ziekenhuis gelegen hebt . De Vodiservice diëtisten zullen door de huisarts worden betrokken bij dit herstel en de voedingstoestand van patiënten die te maken hebben gehad met het Corona virus thuis monitoren voor een optimaal herstel. Dit monitoren van de voedingstoestand voor herstel is nog nadrukkelijker het geval als er door de besmetting met het Covid-19 virus ook een opname op de IC aan te pas is gekomen.

De rol van voeding bij herstel na een IC-opname is groot. Voor een optimale voedingstherapie onderscheiden we 4 fases. ‘In elke fase is voeding belangrijk en steeds is een andere aanpak vereist.’

1. De acute fase van metabole stress op de IC (globaal dag 1-4)

2. De post–acute fase van metabole stress op de IC (normaal dag 5-10 en bij COVID-19 vaak aanzienlijk langer)

3. De herstelfase op de verpleegafdeling van het ziekenhuis

4. De herstelfase na ontslag uit het ziekenhuis

De Vodiservice diëtisten pakken de taak rondom voeding op in de eerste lijn, de herstelfase na ontslag uit het ziekenhuis (fase 4).

Herstelfase na ontslag uit het ziekenhuis: vaak reuk- en smaakverlies

Na ontslag uit het ziekenhuis volgt voor COVID-19 patiënten een lange herstelperiode thuis, of in een revalidatie- of verpleeghuis. Ook tijdens deze herstelperiode, die voor COVID-19 patiënten misschien wel tot meer dan een jaar na de IC kan duren, is goede voeding belangrijk.

Samen met ergotherapie, fysiotherapie en revalidatie draagt het bij aan herstel. De Vodiservice diëtisten voeren het Zorgpad Nazorg COVID-19 uit , waarin veel aandacht voor voeding en bewegen is.’ Tijdens de herstelperiode is aandacht vereist voor een (tijdelijk) verlies van reuk en smaak, waar veel COVID-19 patiënten last van krijgen na de IC. Dit zijn effecten van het virus op het centraal zenuwstelsel; we weten nog niet hoe lang dit gemiddeld duurt. Het leidt vaak tot een verminderde eetlust, waardoor patiënten geneigd zijn te weinig te eten. Juist tijdens de herstelperiode in de thuissituatie zijn specifieke adviezen en een goede monitoring nodig om voldoende voedingsstoffen in te nemen.’ Ook hier speelt de eiwitinname een belangrijke rol. De Vodiservice diëtisten maken bij de behandeling gebruik van het zorgpad Covid 19 zoals dat binnen de beroepsgroep diëtisten is vastgesteld.

Na het kijken van de video toch nog vragen? Deze kan u hier stellen.

U kunt zich hier aanmelden voor een online consult. Nadat u zich heeft aangemeld zoeken we naar de beste diëtist die uw vraag kan beantwoorden.