Overgewicht en ondervoeding

Op deze pagina vindt u alle informatie over overgewicht en ondervoeding.

Overgewicht

Overgewicht komt zelden door een ziekte. Overgewicht ontstaat wanneer het lichaam gedurende langere tijd meer energie krijgt dan dat het verbruikt. Het teveel aan energie wordt opgeslagen als lichaamsvet. Overgewicht is meestal het gevolg van een ongezonde leefstijl, te weinig beweging en ongezond eten. Van alle 65-plussers heeft momenteel 56,9% overgewicht en bij ruim 14% is er zelfs sprake van ernstig overgewicht. Met de groei van het aantal ouderen neemt dit probleem nog eens extra toe. Ouderen met overgewicht hebben meer problemen met beweging, suikerziekte, hart en vaatziekten en minder welbevinden.

Bewegen is het belangrijkste middel om gewicht te verliezen. Veel ouderen met overgewicht hebben problemen aan het bewegingsapparaat, zoals artrose en artritis. Juist de combinatie van gezond eten en beweging is voor ouderen van groot belang om bij ouderen het verlies aan botdichtheid en spiermassa bij het afvallen te beperken.

Een veel gebruikte indicatie voor een gezond gewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte in kg/m². Definities van onder meer overgewicht en zwaarlijvigheid en de bijbehorende grenzen van de waarden van de ‘body-mass index’ (BMI).

Hiernaast vindt u een overzicht  van de gehanteerde BMI grenzen.

BMI (kg/m2)            

Classificatie

< 18,5

Ondergewicht

18,5- 24,9

Normaal gewicht

25- 29,9

Overgewicht

30- 34,9

Matige zwaarlijvigheid

> 35,0

Ernstig zwaarlijvigheid

Advies: 
• Probeer per dag 500 kcal minder te gebruiken
• Probeer minimaal een uur te bewegen
• Sla de tussenmaaltijden over
• Gebruik drie maaltiijden per dag
• Streef naar een gewichtsverlies van 300-500 gram per week

Ondervoeding

Een goede voedingstoestand en voldoende voedselinname zijn lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij mensen die een chronische ziekte hebben, een grote operatie hebben ondergaan, kauw -en slikproblemen of andere problemen tijdens ziekte hebben, kan er na verloop van tijd ongewenst gewichtsverlies optreden. Dit komt meestal door problemen met de voeding. Om dit te voorkomen kunt u op de website voedingsbegeleider.nl alles lezen over een goede voedingstoestand. U treft er ook praktische informatie aan over het voorkomen van ongewenst gewichtsverlies.

Een van de kenmerken van ouder worden is verlies van spiermassa en-functie. Dit vormt niet alleen een bedreiging voor de kwaliteit van leven voor de ouderen zelf. Maar ook voor de gezondheidszorg.

Voor het behoud van de spiermassa bij ouderen zijn drie factoren van belang:

  • De hoeveelheid ingenomen eiwit
  • De kwaliteit van het voedingseiwit
  • De timing van de inname

Spierbelasting en een juiste-eiwitinname kan het ontstaan van spierverlies (sarcopenie) afremmen. Sarcopenie is een vorm van ondervoeding die wordt gekenmerkt door verlies van spiermassa en spierkracht bij gelijkblijvende of toenemende vetmassa, waardoor er vrijwel geen gewichtsverlies optreedt. 

Preventie levert gezondheidswinst op.
In Nederland wonen 2,5 miljoen personen van 65 jaar of ouder. Van hen woont 93 procent zelfstandig. Van de kwart miljoen 85-plussers woont nog zeventig procent op zichzelf. Preventieve maatregelen kunnen ervoor zorgen dat een ziekte wordt voorkomen of uitgesteld, dan wel juist eerder wordt opgespoord en behandeld.